Poll over 'welke therapie-elementen hebben jou geholpen om vrijer te leven?'