Broddelen en stotteren lijken veel op elkaar. Daarom worden ze vaak samen over één kam geschoren en 'stotteren' genoemd. Toch zijn er kenmerkende verschillen:

  • Stotteren uit zich in een gespannen spraak waarin blokkades voorkomen
  • Broddelen uit zich in een snelle spraak die enigszins "chaotisch" over kan komen
  • Daarnaast is een combinatie van broddelen en stotteren in één persoon mogelijk.

Herken jij je in dit artikel over broddelen? Zoek dan een goede therapeut die jou op broddelen behandeld.

Broddelaars kregen verkeerde therapie

Decennia lang werden mensen die broddelen voor stotteraars aangezien. Dientengevolge kregen broddelaars stottertherapie. Therapie die gericht was op een ander component dan waar de broddelaar werkelijk aan leed. Tegenwoordig is er meer aandacht voor het onderscheid tussen broddelen en stotteren.

Wil je de juiste therapie? Gericht op broddelen of op stotteren? Lees hier of jij in plaats van stottert, misschien broddelt, of een combinatie daarvan.