Stichting Support Stotteren neemt actief deel in de overkoepelende organisatie van alle patiëntenorganisaties. Deze overkoepelende organisatie heet "Ieder(in)".

Voorheen was dat de CG-raad.

Om te weten wat er in de samenleving speelt, wil Ieder(in) graag weten waar mensen met een beperking tegenaan lopen. Daarom zijn ze ook erg geïnteresseerd in wat mensen die stotteren zoal meemaken, bv. op het gebied van onderwijs en werk. Deze ervaringen kaarten zij aan bij de regering. Bij onderwerpen als 'passend onderwijs', 'wet werk en bijstand' en natuurlijk de 'participatiewet' adviseren zij gevraagd en ongevraagd het Kabinet en de Tweede Kamerleden. Ook worden zij voor hoorzittingen gevraagd, waar zij veelvuldig aan het woord zijn.

Loop jij tegen problemen, of probleempjes, aan en wil jij dat de regering daar weet van krijgt? Ieder(in) hoort graag wat jij belangrijk vindt. En welke knelpunten of problemen jij tegenkomt in jouw dagelijks leven. Meld je daarom aan bij het panel van Ieder(in).

Met het panel kunnen beleidsmedewerkers van Ieder(in) snel nagaan wat jij vindt van belangrijke actuele onderwerpen. Bijvoorbeeld over onderwijs, werk, of inkomen. De resultaten van een panel-raadpleging gebruiken zij in hun lobby, bijvoorbeeld door ze voor te leggen aan het Kabinet, Tweede Kamerleden of andere beslissers. Uiteraard worden de door jouw gegeven antwoorden anoniem verwerkt.

Kortom: wil je dat jouw situatie, of de situatie van andere mensen die stotteren, verbetert? Meld je dan aan voor het panel van Ieder(in)!