Belangrijkste kwaliteiten volgens werkgevers
Vaktechnische kennis, klantgerichtheid en probleemoplossend vermogen worden door werkgevers belangrijker gevonden dan de communicatieve vaardigheden blijkt uit onderzoek van het UWV.
Voor mensen die stotteren is het daarom extra belangrijk om continue bij te scholen en je vakkennis up-to-date te houden.

Gelukkig zijn veel mensen die stotteren ook hoogsensitief. Het is  zinvol om je klantgerichtheid (empathisch vermogen) en je creativiteit flink te benutten.

Het valt op dat kritisch denken door werkgevers minder hoog scoort. Het kan daarmee een uitdaging zijn om jouw inzichten, goed te vertalen naar wat echt nodig is, binnen een organisatie.
Zet die analytische vaardigheid dus pas in zodra er een heel concreet een probleem dreigt te ontstaan (of er al een probleem is ontstaan).
Dan word je als probleemoplosser juist weer erg gewaardeerd.