De huidige complexe regelgeving creëert ook voor mensen die stotteren ongelijke kansen op werk. Terwijl het 'VN-verdrag voor mensen met een handicap' op iederéén met een beperking van toepassing is.

Om een inclusieve arbeidsmarkt te creëren is een radicaal ander beleid nodig, constateert Ieder(in). Daarvan heeft Ieder(in) een inventarisatie gemaakt op basis van rapportages van het CBS, UWV en Movisie. Dat was een lastige klus omdat  verschillende regelingen een zekere willekeur kennen. Afhankelijk van iemands arbeidsvermogen, leeftijd, verdiencapaciteit en/of woonplaats kom je in een bepaalde regeling terecht.

De grootste groep met arbeidsvermogen is uit beeld

Onderstaand figuur toont de omvang van de regelingen voor mensen met een arbeidsbeperking.


500.000 mensen de grootste groep met arbeidsvernogen is niet in beeld

Ca. 500.000 mensen met een beperking, zoals stotteren, zijn uit beeld en krijgen geen ondersteuning. Dit heeft tot gevolg dat iemand, die stottert en werk zoekt, geen extra ondersteuning krijgt. Terwijl iemand uit een andere groep, met soortgelijke problemen, wél geholpen. wordt. De huidige regelgeving verzwakt daarmee de positie van stotterende werkzoekenden.


Laat dit jaar niet verloren gaan voor werkzoekende stotterende mensen

Ondanks dat er nu een demissionair kabinet is, kunnen dit jaar al wel een aantal stappen worden gezet om de positie van mensen die stotteren niet verder te benadelen.
Lees de inventarisatie en de opstelde aanbevelingen.