Faciliteiten bij studievertraging wegens functiebeperking

Omdat stotteren de 'normale' communicatie belemmert, hoort ook stotteren tot de functiebeperkingen. Het spreken levert belemmeringen op, ook in het onderwijs. Het staat veelal een vlotte voortgang in de studie in de weg. Doordat stotteren onder een 'functiebeperking' valt, kunnen ook studenten die stotteren en daardoor moeilijkheden ervaren, gebruik maken van de faciliteiten die de studiefinanciering biedt.

Faciliteiten rondom studiefinanciering bij studievertraging, waarvan studenten die stotteren gebruik kunnen maken, zijn:

  • verlenging van de prestatiebeurs met één jaar
  • voorziening prestatiebeurs, indien de studie niet (meer) mocht klukken
  • nieuwe studiefinancieringsrechten als de studie niet (meer) mocht lukken en men een passender studie wil volgen.

Je decaan kan je hierover informeren. Hij/zij is diegene die in voorkomende gevallen een benodigde faciliteit bij DUO voor je aan kan vragen.

 

Onderneem actie!

Loop je vertraging op tijdens je studie? Is die vertraging direct of indirect terug te voeren op stotteren? (Bijvoorbeeld door: stress en spanning vanwege stotteren, niet tijdig een stageplaats kunnen vinden, terugval in therapie, enz.)  Blijf er niet mee rondlopen. Onderneem actie! Neem contact op met je decaan, je mentor of eerst met een vertrouwde docent en praat over datgene wat jou dwars zit. Vaak is er meer mogelijk dan jij weet en dat jij voor mogelijk houdt.

Natuurlijk kun je ook je problemen per email voorleggen. Check in dat geval na een tijdje of de email ontvangen, gelezen en behandeld is.