Stotteren kent beperkingen

Stichting Support Stotteren krijgt de gelegenheid om ook jouw stem te laten horen. Samen kunnen we komen tot een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijkwaardig mee kan doen. Deel jouw ervaringen en oplossingen met ons via facebooktwitter of via het contactformulier.

Vanaf 2015 gaan veel sociale regelingen over naar de gemeente. Voor mensen die stotteren en tegen belemmeringen aanlopen, biedt dit kansen. Die kansen willen we met jouw hulp grijpen en benutten.

Een aantal mensen die stotteren lopen helaas tegen belemmeringen aan. Soms zijn die belemmeringen duidelijk. Zoals:

 • iets niet kunnen zeggen in een groep mensen, omdat de ander veel sneller het woord neemt.
 • een mondelinge presentatie die minder goed overkomt dan je zou willen.

Soms is de belemmering veel minder duidelijk en lijkt er sprake van discriminatie zonder dat het gezegd wordt.

Uiteraard heb je al therapieën gevolgd om minder te stotteren. Helaas heeft niet iedereen het geluk om van het stotteren af te komen. Met een beetje meer begrip, wat meer tijd en aandacht zijn veel problemen te voorkomen.
Maar bij wie moet je beginnen om die wereld te veranderen? In je eentje gaat dat niet. Samen hebben we meer kans van slagen.

Toegankelijkheid ook belangrijk bij stotteren

Toegankelijkheid is meer dan met een rolstoel een gebouw binnen zien te komen. Je kunt ook tegen problemen aanlopen als een spraakcomputer je niet verstaat. Soms is dat slechts vervelend. Problematischer wordt het als:

 • je als inburgeraar stottert en je voor het inburgeringsexamen dreigt te zakken. Omdat de mondelinge uitspraaktest afgenomen wordt door een spraakcomputer
 • als je niet tijdig stageplaats kunt vinden en jij daardoor je diploma (dreigt) mis te lopen.
 • een informatiesysteem van het UWV jou automatisch matcht voor een vacature als nieuwslezer of callcentermedewerkster, terwijl je zwaar stottert. Mag je als uitkeringsgerechtigde weigeren om naar zo'n kansloos sollicitatiegesprek te gaan? Welke gevolgen heeft dat voor je uitkering?

Steunsysteem is meer dan allerlei apparaten die je fysieke steun geven indien je moeilijk kunt lopen. Bij steunsysteem valt ook te denken aan:

 • regelingen met betrekking tot het afnemen van een mondeling examen of mondeling tentamen
 • regelingen voor als je vanwege stotteren noodgedwongen langer over je studie moet doen
 • afhankelijk van de gemeente waarin je woont: mogelijke hulp bij het vinden van werk

Verandering vanaf 2015 biedt kansen voor mensen die stotteren

Vanaf 2015 gaan veel sociale regelingen over naar de gemeente. Dit zal problemen gaan geven, als we niet bijsturen.

 • Hebben ambtenaren zicht op de praktijk waar mensen die stotteren tegenaan lopen?
 • Weten ambtenaren met stotteren om te gaan?
 • Zijn ambtenaren op de hoogte van welke regelingen ook voor mensen die stotteren toegepast kunnen worden?

Je kunt nog zo goed de regeltjes zelf kennen. Maar, gelijk hebben is vaak wat anders dan gelijk krijgen. Hoe kan ik mensen overtuigen?  Met andere woorden: hoe houd ik zelf de regie en hoe los ik de problemen op? Daar gaat het programma 'In voor burgers' over.

Dus ook zinvol voor mensen die stotteren.

Hoe kan je bijdragen?

Ook jij kunt mee doen! Graag willen we weten waar jij tegenaan loopt en welke oplossingen jij al hebt geprobeerd. Wat was doeltreffend? Wat is volgens jou nodig om te komen tot een maatschappij waarin ook mensen die stotteren volwaardig mee kunnen doen. Deel het via facebook, twitter of via het contactformulier.
Dan nemen we die in geanonimiseerde vorm mee!