Zoektocht naar passende school in voortgezet-onderwijs

Bij de zoektocht spelen vragen als: welke extra ondersteuning is er; hoe groot zijn de klassen, is er klassikaal onderwijs of wordt meer gedifferentieerd, welk sociaal klimaat wordt nagestreefd etcetera. Bedenk dat artikel 24 van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap óók aangeeft dat kinderen met een beperking recht hebben op een aangepaste schoolomgeving en aanvullend daarop individuele ondersteuning.

Verzamel informatie over de school

Het is nuttig gesprekken te voeren, de school te bezoeken en de schoolgids te lezen. Elke school publiceert een schoolgids op internet. Daarin staat of en welke extra ondersteuning wordt geregeld en welke toelatingsvoorwaarden gelden"....

Het hele artikel is hier te lezen...