Docenten

Een stotterende leerling of student in de klas? Wilt u weten hoe u daar het beste mee om kunt gaan en welke regelingen er zijn? Lees '10 Praktische tips in de omgang met stotteraars' en 'Stotteren bij mondeling tentamen of examen'.

Een leerling die stottert is extra gevoelig voor pestgedrag. Immers, snel en adequaat iets terug zeggen is moeilijk. Theo Klungers van bureau Posicom heeft een interessant artikel geschreven over 'Pesten op school is een groepsproces'.

Bron: www.posicom.nl.  Uit de reader:"Van pesten naar een wij-gevoel" (VPNEW) van Theo Klungers van bureau Posicom.

Het ontstaan van pesten op school als "groepsgebeuren"

"Het omgaan met elkaar in een groep is een normaal verschijnsel, leuke dingen, en zo nu en dan ruzies / conflicten horen daarbij. Een kind traint op deze manier zijn sociale vaardigheden.

Zwemmen leer je door te doen, sociale vaardigheden van hoe je met elkaar omgaat, en hoe je problemen oplost, leer je ook door het zelf te doen, met als adviseurs op de achtergrond je ouders, familie, vrienden, andere kinderen, leerkrachten, en eigenlijk moeten we ook de rest van de wereld niet vergeten.

Kinderen die in een nieuwe groep komen zullen elkaar uitproberen om zo de hiërarchie vast te stellen. Wie is de leider, wie volgt, wie gaat zijn eigen gang, wie is waar goed in, wie is rustig, wie is driftig, wie is leuk, wie is vriendelijk, enz. Nadat men weet, wat men aan elkaar heeft, ontstaat er een zeker evenwicht en rust in de groep, met soms wat strubbelingen. Als een groep uit elkaar gaat, zie je vaak twee reacties. Sommige groepsleden zijn geestelijk al bezig met de groep te verlaten, steken in de groep minder energie, geven aan zin te hebben in de nieuwe groep (school), nog voordat het afscheid daar is. Andere groepsleden proberen de groep bij elkaar te houden, snikken uitvoerig bij het afscheid en beloven elkaar vaak te zien.

Het gevaar van pesten, ontstaat vooral in fase 1 als de kinderen elkaar uit proberen. Verder is van belang van wie wordt / worden de leider of leiders in de klas. In principe behoort de leerkracht de eerste leider in een groep te zijn, die structuur (veiligheid), affectie (je mag er zijn) en ruimte biedt. Daarnaast zal bij de kinderen ook een leidersfiguur opstaan".

Lees het zeer boeiende artikel...

Scholen stellen hogere eisen aan communicatie dan vroeger.
Een aantal studenten die stotteren maakten melding van problemen waar zij met het stotteren tijdens hun studie tegenaan lopen, of zijn gelopen. De problemen lopen uiteen van:

 • het houden van presentaties
 • vragen stellen tijdens de les/colleges
 • communicatie tijdens het samenwerken in projectgroepen
 • bovenmatig tegen lessen/colleges opzien
 • afgewezen worden voor een stageplaats

Vanwege deze problemen zijn enkelen van studie geswitcht, of zijn zelfs definitief gestopt met studeren.

Overmatige stress vanwege stotteren voorkomen

Het zou jammer zijn als studenten vanwege stotteren afhaken en zonder diploma de arbeidsmarkt op gaan. Voor mensen die hevig stotteren is het al moeilijker om werk te vinden. Laat staan als zij de arbeidsmarkt zonder diploma betreden. Zaak dus om "stotterstress" te verminderen en de student binnenboord te houden.

Andere manieren van communiceren

Gaat in uw lessen de communicatie veelal mondeling? Probeer ook eens andere vormen van communicatie toe te passen. Hierbij kunt u denken aan:

 • de student vragen om zijn vragen vooraf per email te stellen
 • tijdens de les alle studenten geheel eigentijds via Twitter of Whatsapp de vragen laten stellen. (Nog leuk ook)
 • bij overleg in projectgroepen ook andere communicatiemiddelen inzetten, bv: email en vanuit huis met elkaar chatten
 • stimuleer de student die stottert om zijn presentatie in een creatieve, spraakarme vorm, te gieten.
  Meer hierover in het artikel:'.

In een aantal vakken mogen mondelinge tentamens en examens schriftelijk worden afgenomen.
Meer hierover in het artikel:'

 

Leerlingen die stotteren lezen technisch even goed als leerlingen die niet stotteren, is onze ervaring. Probleem is dat door stotteren minder goed hoorbaar is op welk niveau het kind zit qua lezen. Hoe een leestest af te nemen?

Stotteren neemt sterk af als er gefluisterd word

Veel stotteraars stotteren beduidend minder, tot nagenoeg niet, als ze fluisteren. Maak hier handig gebruik van. Hoe? Door samen in een andere ruimte te gaan zitten. Zodat er geen andere mensen bij zijn. Maak er een spel van: nodig de leerling fluisterend uit om samen de leestest fluisterend te doen.

Fluister op een gemoedelijke, samenzweerderige toon:"Psst..., weet je wat? Zullen we gaan fluisteren?" Grote kans dat de leerling hierin mee gaat en fluisterend voor gaat lezen.

 

 

Omgaan met leerlingen die stotteren
Bestel brochure omgaan met leerlingen die stotteren

Meerdere leerlingen die stotteren geven aan dat zij problemen ondervonden tijdens hun studie.

Enkele voorbeelden zijn:

 • vragen stellen tijdens de les
 • samenwerken in projectgroepen
 • gepest worden
 • het houden van presentaties
 • afgewezen worden voor een stageplaats
 • mondelingen tentamens en examens.

In deze brochure wordt praktische informatie gegeven voor de docent.

Onderwerpen die aan de orde komen, zijn:

 • omgaan met stotterende leerlingen
 • wat kunt u voor de leerling en de ouders betekenen
 • tips voor het geven van een presentatie
 • regelgeving met betrekking tot stotteren bij het mondeling tentamen of examen
 • faciliteiten bij studievertraging.

Geïnteresseerd? Bestel deze brochure voor € 3,00 per stuk. Of download de 'Docent brochure' op Facebook door een like te geven.

Scholen stellen hogere eisen aan communicatie dan vroeger

Een aantal studenten die stotteren maakten melding van problemen waar zij met het stotteren tijdens hun studie tegenaan lopen, of zijn gelopen. De problemen lopen uiteen van:

 • het houden van presentaties
 • vragen stellen tijdens de les/colleges
 • communicatie tijdens het samenwerken in projectgroepen
 • bovenmatig tegen lessen/colleges opzien
 • afgewezen worden voor een stageplaats

Vanwege deze problemen zijn enkelen van studie geswitcht, of zijn zelfs definitief gestopt met studeren.

Uitval voorkomen

Studenten die stotteren zijn helaas (nog) niet op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om 'stotterstress' te verminderen.

Zo mogen in een aantal vakken mondelinge tentamens en examens schriftelijk worden afgenomen. Met enige creativiteit en misschien een beetje lef kunnen moderne wegen gevonden worden om ook op andere manieren met elkaar te communiceren.

Meer hierover is te lezen in het artikel: 'Stress vanwege stotteren verminderen'.

Faciliteiten bij switchen of stoppen met studie

Besluit uw student desondanks om met de studie te stoppen? Help hem om zijn studieschuld om te zetten in een gift. Voor iemand die in hevige mate stottert wordt het al moeilijk genoeg om een passende baan te vinden. Het meedragen van een studieschuld maakt de situatie alleen maar deprimerender.

Faciliteiten

Rondom studiefinanciering bij switchen of stoppen met de studie vanwege stotteren, biedt DUO de onderstaande faciliteiten:

 • verlenging van de beurs
 • opnieuw toekennen van een studiebeurs
 • omzetten van de beurs in een gift, als de student noodgedwongen moet stoppen met de opleiding. Ook als er geen diploma is gehaald.

Ook bij stotteren

Stotteren belemmert de 'normale' communicatie. Het spreken levert belemmeringen op, ook in het onderwijs. Het staat veelal een vlotte voortgang in de studie in de weg. Daarom kan stotteren als een handicap worden gezien en zeker als een "structurele bijzondere omstandigheid".

Wat schrijft DUO?

Over switchen of stoppen met de studie vanwege 'handicap' en 'structurele bijzondere omstandigheid' schrijft DUO:

 “Ik loop studievertraging op. Wat nu?

Antwoord:
Je kunt bij studievertraging soms je prestatiebeurs laten verlengen of om laten zetten in een gift.

Is één van onderstaande situaties op jou van toepassing?

 • Door een structurele bijzondere omstandigheid (wel of niet medisch), ben je niet meer in staat om je diploma te halen.

 • Door een handicap of chronische ziekte ben je gedwongen te stoppen met je huidige studie en moet je overstappen naar een nieuwe, passender studie waarvoor je studiefinanciering kunt aanvragen.

Neem in dat geval contact op met je studentendecaan. De studentendecaan beoordeelt of je in aanmerking komt en welke voorziening het beste bij jouw situatie past".