Meer mensen herkennen deze gedachte, maar erkennen ook dat het niet is bedoeld om spreken te vermijden.