Wat doet de Sociaal Economische Raad met kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt?