Er wordt verwezen naar een artikel met daarin diverse invalshoeken hoe je naar jezelf kunt kijken.