Een onderzoek naar erfelijkheid roept vragen op als: moeten we gaan sleutelen aan genen?