Bij een recente studie 22 stotteraars gescreend voor symptomen van TS (tics) en aanverwante stoornissen zoals ADHD en OCD (dwanghandelingen / -gedachten). Elf van deze stotteraars hadden motorische tics en OCD kwam bij hen even frequent voor als bij personen met TS. Weinig stotteraars hadden last van ADHD. Stotteren is gerelateerd aan het extrapiramidaal motore systeem en vertoont veel klinische overeenkomsten met TS dat ook veroorzaakt wordt door een extrapiramidale disfunctie.

Deze bevindingen wijzen er met grote waarschijnlijkheid op dat stotteren en Tourette syndroom pathogenetisch verwant zijn.

Lees het hele artikel...

Bron: Het Nieuwsblad

Wetenschappers brengen genetische veranderingen aan in muizen om bij die dieren het stotteren van mensen te imiteren. Daarmee hopen ze stotteren te kunnen genezen.

Eén procent van de mensheid stottert. Bij kinderen van twee tot vijf jaar is dat zelfs vijf procent, maar de meesten groeien daar zonder problemen weer uit. 'De helft van de volwassen stotteraars heeft stotterende familieleden', zegt onderzoeker Dennis Drayna. Hij kwam erachter dat bij stotteraars meer mutaties voorkomen in drie welbepaalde genen dan bij niet-stotteraars.

Drayna heeft diezelfde 'fouten' nu ook aangebracht in het DNA van muizen.

Lees het hele artikel...

Bron: NRC-Handelsblad

Kinderen die compleet tweetalig opgroeien, hebben een grotere kans om te gaan stotteren dan andere kinderen. Ze komen ook moeilijker van hun gestotter af dan kinderen die maar één taal spreken of die hun tweede taal pas op school leren.

Dit blijkt uit een onderzoek onder in totaal 317 kinderen uit Londen, onder wie 69 stotteraars. De studie is vandaag online gepubliceerd door het vakblad Archives of Disease in Childhood. Het is het eerste grote onderzoek naar stotteren en tweetaligheid. Lees het hele artikel...

Endo Pharmaceuticals has completed the initial analyses of the data from an ongoing pagoclone study (IP456-041). Although the study did not meet its pre-specified criteria for success, there were some trends of interest that Endo will look at more closely by conducting additional analyses of the data

Read more...

Stotterende zebravinken
Vogelzang en menselijke spraak vertonen soortgelijk mechanisme. Bij het praten gebruiken mensen een ander hersengebied dan bij het leren praten. Lange tijd is gedacht dat de mens hierin uniek is, maar Sharon Gobes en Johan Bolhuis van de Universiteit Utrecht hebben ontdekt dat dit mechanisme ook bij zebravinken voorkomt.

Lees meer over deze zebravinken...