Scholen stellen hogere eisen aan communicatie dan vroeger

Een aantal studenten die stotteren maakten melding van problemen waar zij met het stotteren tijdens hun studie tegenaan lopen, of zijn gelopen. De problemen lopen uiteen van:

  • het houden van presentaties
  • vragen stellen tijdens de les/colleges
  • communicatie tijdens het samenwerken in projectgroepen
  • bovenmatig tegen lessen/colleges opzien
  • afgewezen worden voor een stageplaats

Vanwege deze problemen zijn enkelen van studie geswitcht, of zijn zelfs definitief gestopt met studeren.

Uitval voorkomen

Studenten die stotteren zijn helaas (nog) niet op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om 'stotterstress' te verminderen.

Zo mogen in een aantal vakken mondelinge tentamens en examens schriftelijk worden afgenomen. Met enige creativiteit en misschien een beetje lef kunnen moderne wegen gevonden worden om ook op andere manieren met elkaar te communiceren.

Meer hierover is te lezen in het artikel: 'Stress vanwege stotteren verminderen'.

Faciliteiten bij switchen of stoppen met studie

Besluit uw student desondanks om met de studie te stoppen? Help hem om zijn studieschuld om te zetten in een gift. Voor iemand die in hevige mate stottert wordt het al moeilijk genoeg om een passende baan te vinden. Het meedragen van een studieschuld maakt de situatie alleen maar deprimerender.

Faciliteiten

Rondom studiefinanciering bij switchen of stoppen met de studie vanwege stotteren, biedt DUO de onderstaande faciliteiten:

  • verlenging van de beurs
  • opnieuw toekennen van een studiebeurs
  • omzetten van de beurs in een gift, als de student noodgedwongen moet stoppen met de opleiding. Ook als er geen diploma is gehaald.

Ook bij stotteren

Stotteren belemmert de 'normale' communicatie. Het spreken levert belemmeringen op, ook in het onderwijs. Het staat veelal een vlotte voortgang in de studie in de weg. Daarom kan stotteren als een handicap worden gezien en zeker als een "structurele bijzondere omstandigheid".

Wat schrijft DUO?

Over switchen of stoppen met de studie vanwege 'handicap' en 'structurele bijzondere omstandigheid' schrijft DUO:

 “Ik loop studievertraging op. Wat nu?

Antwoord:
Je kunt bij studievertraging soms je prestatiebeurs laten verlengen of om laten zetten in een gift.

Is één van onderstaande situaties op jou van toepassing?

  • Door een structurele bijzondere omstandigheid (wel of niet medisch), ben je niet meer in staat om je diploma te halen.

  • Door een handicap of chronische ziekte ben je gedwongen te stoppen met je huidige studie en moet je overstappen naar een nieuwe, passender studie waarvoor je studiefinanciering kunt aanvragen.

Neem in dat geval contact op met je studentendecaan. De studentendecaan beoordeelt of je in aanmerking komt en welke voorziening het beste bij jouw situatie past".