Meerdere leerlingen die stotteren geven aan dat zij problemen ondervonden tijdens hun studie.

Enkele voorbeelden zijn:

 • vragen stellen tijdens de les
 • samenwerken in projectgroepen
 • gepest worden
 • het houden van presentaties
 • afgewezen worden voor een stageplaats
 • mondelinge tentamens en examens.

In de brochure 'Succesvol omgaan met leerlingen die stotteren' wordt praktische informatie gegeven aan de docent.

Onderwerpen die aan de orde komen, zijn:

 • omgaan met stotterende leerlingen
 • wat kunt u voor de leerling betekenen
 • tips voor het geven van een presentatie
 • regelgeving met betrekking tot stotteren bij het mondeling tentamen of examen
 • faciliteiten bij studievertraging.

Download de brochure en lees hoe je om kunt gaan met stotteren in de klas.