Hoofdmenu

Doelgroepmenu

Enquêtes

Sitemap

Ondersteun Stichting Support Stotteren ook financieel!

Samen met andere patiëntenverenigingen streven wij naar een betere maatschappij voor mensen met een beperking.

Omdat wij niet aan een therapie gebonden zijn, kunnen we:

 • vernieuwend zijn

 • een kritische houding aannemen

 • informatie vanuit een andere invalshoek aanbieden

 • effectief lobbyen voor betere regelgeving.

Doneer nu online of maak uw gift over op:

NL32INGB0004813360

Ten name van Stichting Support Stotteren te Nijmegen

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Support Stotteren positioneert zich door:

 • voorlichting te geven over therapievormen breder dan stottertherapie
 • op te komen voor de belangen van mensen die stotteren.

Daarnaast zijn er in "Stotterland" meerdere organisaties actief. Grofweg zijn te onderscheiden:

 • Nederlandse stottervereniging Demosthenes,
  deze houdt zich vooral bezig met lotgenotencontact
 • Nederlandse Federatie Stotteren (NFS),
  binnen deze organisatie geven stottertherapeuten die aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van StotterTherapeuten (NVST) samen met ervaringsdeskundigen voorlichting over stotteren en stottertherapie.
 • diverse stottertherapieën die ieder hun eigen groep van ex-cursisten heeft.

 

 

 

juli 1939 - † februari 2012

 

"Positieve beïnvloeding van de spraak door middel van een aangepast voedingspatroon is ontworpen door P. Wiedijk, chemisch technoloog en gepensioneerd in 1999. Vanaf 1996 zelfstudie/literatuur onderzoek op een drietal terreinen : stotteren, biochemie van de hersenen en voedingsleer".

 

In zijn stand op de stotterbeurzen 2008 en 2011 van de Nederlandse stottervereniging Demosthenes presenteerde dhr. Wiedijk, die zelf ook stotterde, zijn inzichten op het gebied van stotteren en voeding. In zijn stand gaf hij informatie over hoe met een aanpassing in het eetpatroon en/of het innemen van voedingssupplementen, spraak op een positieve wijze te beïnvloeden.

 

Helaas overleed dhr. Wiedijk in februari 2012. Op verzoek van zijn nabestaanden blijven wij zijn informatie, via deze website, beschikbaar stellen. Opdat mensen van zijn werk kennis kunnen blijven nemen.

 

 

Vraag

Geeft Stichting Support Stotteren ook stottertherapie?

Antwoord

Stichting Support Stotteren geeft zelf geen therapie.

 

Vraag

Heeft Stichting Support Stotteren commerciële belangen in een of andere therapie?

Antwoord

Stichting Support Stotteren heeft geen commerciële belangen in welke therapie dan ook.