Iedereen heeft in het verleden pijn, angst, verlies, gemis of andere verwondingen opgelopen. Daardoor heb je noodgedwongen emotionele overlevingsstrategie├źn ontwikkeld, die je nu in de weg kunnen zitten om werkelijk vrij en gelukkig te zijn.

De psychologie van Vrijheid geeft een glashelder inzicht in je levensgeschiedenis aan de hand van zes basisthema's die ieders leven bepalen: Veiligheid, de basis voor vertrouwen en zelfvertrouwen. Intimiteit, het je werkelijk leren verbinden en overgeven. Autonomie, helemaal jezelf kunnen en durven zijn. Identiteit, je eigen weg gaan in relatie met anderen, je werk en de wereld. Seksualiteit, het aangaan van een intieme en seksuele relatie. Vrijheid, loskomen van belemmerende patronen, angsten en overtuigingen uit het verleden.

Dit boek is geschreven voor iedereen die op zoek is naar de oorsprong van zijn problemen en beperkingen, en die verlangt naar werkelijke intimiteit en vrijheid. Daarnaast zou het verplichte literatuur moeten zijn voor ieder die kinderen heeft, of een gezin wil stichten.

In Weg van de eenvoud onderzoekt de auteur, Godfried IJsseling, waarom alles zo ingewikkeld is geworden. Dat proces van ingewikkeldheid lijkt bij onszelf te beginnen. Wij hebben onze organisaties gevormd, vanuit een persoonlijkheid die zelf ook ingewikkeld is. In-gewikkeld. Om ons te beschermen hebben we onszelf omhuld met automatismen, gewoonten, conditioneringen, en overtuigingen. Zo geven we onszelf het gevoel van voorspelbaarheid en controle. Maar in de preoccupatie met voorspelbaarheid en controle hebben we tevens onze essentie uit het oog verloren, en daarmee de essentie van de wereld die wij om ons heen bouwen.

Weg van de eenvoud vertelt hoe we in-gewikkeld zijn geraakt. Wanneer je weet hoe dat is gebeurd, hoe je contact met je eigen essentie bent kwijtgeraakt, dan is het begin gemaakt om dat contact weer te herstellen.

Te bestellen bij: www.boeveboeken.nl

De in dit boek beschreven praktische, gemakkelijk te leren methode om aan jezelf te werken, jezelf op te voeden, berust grotendeels op de inzichten van de Individualpsychologie van Alfred Adler. Het boek is praktijkgericht en wil de lezer de mogelijkheid bieden om snel iets positiefs te bereiken. De daaraan verbonden aanmoediging kan helpen bij het verwerkelijken van deze nieuwe samenlevingtechniek in het gezin en in vriendschappelijke betrekkingen, maar ook in de werksituatie, in kleinere en grotere samenlevingsverbanden.
Het doel van zelfopvoeding is: vrij worden van negatieve gevoelens, emoties en stemmingen; vrij staan ten opzichte van het concurrentiestreven en het pessimisme van deze tijd, tegenover materialisme en bijgeloof. Daarmee bereik je de vrijheid om geduld te hebben, tolerant, tevreden en gelukkig te zijn.