Ruim twee  jaar geleden, mei 2019, vertelde Joris Castermans in de Facebookgroep van Stichting Support Stotteren over zijn Whispp-initiatief. Zowel vanuit eigen ervaring, als uit wetenschappelijk onderzoek, wist Joris dat fluisteren het stotteren (sterk) reduceert. Wat als je een app zou hebben, waarbij je fluisterend zou kunnen (video)bellen en de luisteraar jouw (vrijwel) normale stem hoort?

In de vele appjes en gesprekken die volgden, spraken we over het verschijnsel ‘terugval bij stotteren'. Immers de ervaring en wetenschappelijk onderzoek gaat over kórtdurend fluisteren. Werkt fluisteren ook op de langere termijn? Ook spraken we over de technische complexiteit en de betaalbaarheid. Zowel de initiële kosten (ontwikkelen van de gecompliceerde app) als het operationeel houden en voortdurend verbeteren daarvan. Al in een vroeg stadium werd een vergoeding door het UWV als een mogelijkheid aangekaart. Maar, het UWV vergoedde geen spraakhulpmiddelen bij stotteren. Een doodlopende weg. Hoe dat te doorbreken?
Ruim 2  jaar geleden, mei 2019, vertelde Joris Castermans in de Facebookgroep van Stichting Support Stotteren over zijn Whispp-initiatief. Als ervaringsdeskundige en uit wetenschappelijk onderzoek wist Joris dat fluisteren het stotteren (sterk) reduceert. Wat als je een app zou hebben waarbij je fluisterend zou kunnen telefoneren en de luisteraar jouw (vrijwel) normale stem zou horen?
Een boeiende gedachte en meer dan waard om te onderzoeken!

Psychiater Christiaan Vinkers (VUmc) vraagt zich bij de Universiteit van Nederland af "Kun je jouw stress systeem resetten?".
Hij bespreekt daarin de twee fases bij het reageren op stress. Om efficiënter en effectiever te kunnen behandelen, droomt hij van een stresspaspoort.

Een stresspaspoort! Zou er ook een Stotterpaspoort kunnen komen?