In Nederland bereikte de inflatie een historisch record. De wekelijkse boodschappen kosten steeds meer. Ook de energie nota's zullen gaan fors omhoog gaan. Maak jij je zorgen?

We weten graag wat er onder mensen die stotteren leeft, zodat we dit kunnen inbrengen.
Vul jij daarom ook onze korte anonieme enquête in?
Ruim twee  jaar geleden, mei 2019, vertelde Joris Castermans in de Facebookgroep van Stichting Support Stotteren over zijn Whispp-initiatief. Zowel vanuit eigen ervaring, als uit wetenschappelijk onderzoek, wist Joris dat fluisteren het stotteren (sterk) reduceert. Wat als je een app zou hebben, waarbij je fluisterend zou kunnen (video)bellen en de luisteraar jouw (vrijwel) normale stem hoort?

In de vele appjes en gesprekken die volgden, spraken we over het verschijnsel ‘terugval bij stotteren'. Immers de ervaring en wetenschappelijk onderzoek gaat over kórtdurend fluisteren. Werkt fluisteren ook op de langere termijn? Ook spraken we over de technische complexiteit en de betaalbaarheid. Zowel de initiële kosten (ontwikkelen van de gecompliceerde app) als het operationeel houden en voortdurend verbeteren daarvan. Al in een vroeg stadium werd een vergoeding door het UWV als een mogelijkheid aangekaart. Maar, het UWV vergoedde geen spraakhulpmiddelen bij stotteren. Een doodlopende weg. Hoe dat te doorbreken?
Ook wij kijken op een goed 2021 terug. Een greep uit de hoogtepunten:
Het initiatief om kunstmatige intelligentie (AI) voor mensen met een spraakbeperking in te zetten, is door de Coalitie voor Technologie en Inclusie hoog gewaardeerd. Een subsidie voor deze pilot is toegekend. Naast het financiële aspect, wordt waardering voor het pilot consortium uitgesproken en opent het nieuwe wegen. De Whispp-app wordt de concrete uitwerking van dit technologisch hoogstandje. Wat betekent dit nu en wat kunnen we binnenkort verwachten?
Ruim 2  jaar geleden, mei 2019, vertelde Joris Castermans in de Facebookgroep van Stichting Support Stotteren over zijn Whispp-initiatief. Als ervaringsdeskundige en uit wetenschappelijk onderzoek wist Joris dat fluisteren het stotteren (sterk) reduceert. Wat als je een app zou hebben waarbij je fluisterend zou kunnen telefoneren en de luisteraar jouw (vrijwel) normale stem zou horen?
Een boeiende gedachte en meer dan waard om te onderzoeken!