Gerben Hop schrijft als ervaringsdeskundige over de functie van je veilig durven voelen. Dat is volgens hem de bron voor zelfvertrouwen. Ongetwijfeld zijn er logopedisten en stottertherapeuten die in staat zijn een veilige situatie te creëren. Maar zijn er niet andere disciplines die op dit vlak meer gespecialiseerd zijn? Zouden we met deze bredere kijk een effectievere aanpak kunnen creëren?