De mooie resultaten van 2021 in ons jaarverslag

Stichting Support Stotteren doet aan actieve belangenbehartiging en zoekt oplossingen en werkt daarin graag in de breedte samen met patiëntenorganisaties van andere aandoeningen. 
We benoemen de gesignaleerde knelpunten, problemen en spreken met andere patiëntenorganisaties en overheidsinstanties in de door hen gehanteerde termen.

 Vanuit die inzet zijn, na soms jarenlange lobbies, mooie resultaten behaald:
  • Op 11-2 (-2021) werd het mogelijk om de meldkamer 112 per SMS te bereiken.Zo meld ik mij aan voor 112 per sms
  • Vanuit gezamenlijke langlopende lobbies heeft Ieder(in) het document “Radicaal ander beleid nodig om inclusieve arbeidsmarkt te realiseren” gepubliceerd. Een goede aanzet om wet- en regelgeving verder aan te kaarten.
  • Via ons netwerk werd het juiste contact met het UWV gelegd. Dit leidde tot aanpassingen in de regelgeving bij het UWV! Waarvoor het UWV heeft geschakeld met het ‘Ministerie van Economische Zaken’, ‘Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid’ en het ‘Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport’.
  • Indien iemand die in hevige mate stottert extra ondersteuning nodig acht, dan wil en kan het UWV (alleen op aanvraag van de cliënt!) dit als een arbeidsbeperking / Structurele Functionele Beperking (SFB) beoordelen. Dit opent ook de weg voor vergoeding van toekomstige innovaties (zoals Whispp).
Via actieve deelname en inbreng in een  Whispp-consortium behoorde het innovatieve Whispp concept tot de beste 8 initiatieven van 2021. Daar horen we vast meer van!

Jaarlijks publiceren we het jaarverslag van Stichting Support Stotteren op geef.nl
Onder de indruk? Waardeer de stichting met een gift.