Jaarlijks publiceren we het jaarverslag van Stichting Support Stotteren op geef.nl